Manio Vire - Inhimillisyyttä Arkeen
Suurenna tekstiä

Etsi mainioita

  Koteja
  Palveluita koteihin

Mielenterveys ja päihdekuntoutus

Päihdekuntoutuspalvelut kotiin

Mainio Vire tarjoaa päihdekuntoutuspalveluja kotiin pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla. Kotona tapahtuvan päihdekuntoutuksen tarkoituksena on saada päihdehoito kaikkien päihdepalveluja tarvitsevien ulottuville, asiakkaan tarpeet ja rajoitteet huomioon ottaen. Kotona annettavaan päihdehoitoon hakeudutaan asiakkaaksi katkaisu- ja vieroitushoidon jälkeen ja sillä tuetaan laitoshoidossa saavutettuja tuloksia.

Kuntoutusjakson aikana tuemme asiakasta päihteiden käytön vähentämisessä tai päihteettömyydessä. Kuntoutusjakso on määräaikainen ja sen kesto sovitaan yksilöllisesti. Kuntoutusjakso koostuu kotikäynneistä, asiakastapaamisista ja yhteydenpidosta esim. puhelimitse.

Kuntoutuskäynnit ja yhteydenpito tapahtuu arkisin klo 8–16. Kuntoutusjakson jälkeen voidaan sopia yksittäisistä tukikäynneistä.

Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma

Ensimmäinen viikko sisältää asiakkaan motivointia päihteettömyyteen, luottamuksen rakentamista ja kokonaistilanteen kartoittamista, jonka perusteella laaditaan yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Kuntoutus sisältää ohjausta, neuvontaa ja tukea. Vertaistuki, harrastukset ja tarpeen mukaiset avopalvelut sekä avohoidon tukimuodot suunnitellaan asiakkaan tarpeet huomioiden. Tapaamiset sovitaan kuntoutussuunnitelmassa ja kuntoutumisen edetessä asiakastapaamisten määrä vähenee sovitusti.

Yhteistyössä asiakkaan parhaaksi

Teemme tiiviistä yhteistyötä asiakkaan elämäntilanteeseen liittyvien muiden toimijoiden, kuten asiakkaan läheisten, kotihoidon ja viranomaisten kanssa. Neuvomme, ohjaamme ja aktivoimme asiakasta käyttämään olemassa olevia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä päihdehoidollisia avopalveluja tai tukitahoja (A-klinikat, huumehoitoklinikat, A-kilta, AA, NA, seurakunta).

Päihdekuntoutuksen aikana käydään läpi mahdollisia retkahdusriskejä ja pohditaan niiden ehkäisykeinoja ja motivoidaan ja rohkaistaan asiakasta pyytämään apua aina tarvitessaan. Asiakkaan tulee sitoutua päihteettömyyteen kuntoutusjakson ajan.

Ota yhteyttä

Toimistomme sijaitsee Tuusulassa ja toimimme pääkaupunkiseudun sekä Keski-Uudenmaan alueella

Ykköskoti Lotta
Päihdekuntoutuspalvelut kotiin
Rykmentintie, rakennus 45
04300 Tuusula

Päihdetyöntekijä Linda Hakala
puh. 040 648 5394
faksi 020 581 3199

Päihdetyöntekijä Niina Laine
puh. 040 648 5856

Mielenterveyskuntoutusta kotiin

Kotona tapahtuvan mielenterveyskuntoutuksen tarkoituksena on tukea asiakasta, vahvistaa ja ylläpitää arjessa selviytymistä ja elämänhallintaa omassa elinympäristössä sekä ehkäistä syrjäytymistä ja asunnon menettämistä.

Asiakkaalle annetaan ohjausta ja tukea asumis- ja arkielämän asioissa sekä omasta psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtimisessa. Asiakasta tuetaan sitoutumaan avopalvelukontakteihin.

Kuntouttava mielenterveystyö

Kotiin tuotava mielenterveyskuntoutus sisältää motivointia, neuvontaa, ohjausta ja tukea. Työskentely on suunnitelmallista: luomme yhdessä kuntoutuksen tavoitteet ja seuraamme edistymistä kuntoutussuunnitelman ja viikko-ohjelman avulla. Arkea suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan asuinympäristöstä käsin. Työntekijän kanssa on mahdollista lähteä tutustumaan erilaisiin kuntoutumista tukeviin ja edistäviin toimijoihin. Työntekijät auttavat myös virasto- ja hakemusasioiden hoidossa. Lisäksi asiakkaan kanssa kartoitetaan opiskelu- ja työllistymismahdollisuudet

Kotikuntoutuksen toteutus

Kuntoutusjakso koostuu palvelusopimuksen mukaisesti kotikäynneistä, muista asiakastapaamista sekä viikonloppuisin puhelintuesta. Tapaamiset ovat kotona tai sovitusti kodin ulkopuolella. Yhteydenpito ja tapaamiset tapahtuvat pääsääntöisesti arkisin virka-ajan puitteissa

Hinnasto

Asiakkaan oma kunta myöntää asiakkaalle maksusitoumuksen.

Ota yhteyttä


Ohjaaja Nina Kangas
puh.  044 700 2684

Päihdetyöntekijä Linda Hakala
puh. 040 648 5394

Päihdetyöntekijä Niina Laine
puh. 040 648 5856