Manio Vire - Inhimillisyyttä Arkeen
Suurenna tekstiä

Avainlukuja

  2014 2013 2012
Liikevaihto, 1 000 € 83 656 81 518 69 429
Liikevoitto, 1 000 € 2 079 2 623 2 434
Omavaraisuusaste, % 30,0 28,9 28,4
Investoinnit, 1 000 € 1 728 1 396 1 428
Taseen loppusumma, 1000 € 23 707 25 778 25 856
Henkilöstöä keskimäärin 1 351 1 283 1 162