Manio Vire - Inhimillisyyttä Arkeen
Suurenna tekstiä

Kuinka tulen asiakkaaksi

Mainio Vireen kodit tarjoavat asumispalveluja hoivaa tarvitseville vanhuksille, itsenäisille senioreille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä vammaisille. Ota yhteyttä, niin etsitään juuri sinun tai läheisesi tarpeisiin sopiva ratkaisu.

Lue lisää ›

Etsi mainioita

  Koteja
  Palveluita koteihin

Tekoja hyvän elämän puolesta

Mainio Vireen tapa kohdata ja toimia perustuu logoterapeuttiseen lähestymistapaan

Logoterapeuttisen lähestymistavan tuella Mainio Vireessä pureudutaan laadun ytimeen eli jokaisen työntekijän tekemiin arvokkaisiin ja vastuullisiin valintoihin kohtaamisissa. Logoterapeuttinen ajattelu täydentää hoidollista ja kuntoutustyön osaamista haastaen muistamaan sen, että kysymys on ihmisestä ja ihmisen ainutkertaisesta elämästä. Hyvinvoinnille olennaista on hyvä perushoito ja sairaanhoito, mutta ainutkertainen elämä on enemmän. Logoterapeuttinen lähestymistapa ohjaa työntekijää tarkastelemaan omaa toimintaansa ja yhteisöä kehittämään arvoperustaista, ihmislähtöistä toimintakulttuuria.

Mainio Matka

Mainio Vire aloitti syksyllä 2012 historiansa laajimman kehittämis- ja koulutustyön logoterapeuttisen lähestymistavan juurruttamiseksi yrityksen palvelufilosofiaksi. Kehittämistyö on aloitettu asumispalveluita tarjoavista yksiköistä, joista kukin vuorollaan on mukana noin vuoden kestävässä Mainio Matka -koulutus- ja kehittämiskokonaisuudessa. Ensimmäisen kahden vuoden aikana mukana olleiden Vire Kotien ja Ykköskotien kokemusten mukaan Mainiolla Matkalla on löytynyt hyviä käytäntöjä muun muassa asukkaan ainutlaatuisuuden ja voimavarojen tunnistamiseen, yhteisen arjen elämiseen, asukkaiden osallisuuteen, omaisyhteistyön kehittämiseen ja työntekijöiden työhyvinvoinnin vahvistamiseen.

Lähtökohtana ihmisarvon ja ihmisen ainutlaatuisuuden kunnioittaminen

Logoterapeuttinen lähestymistapa tuo uudenlaisia sävyjä Mainio Vireen arvoihin ihminen ihmiselle, onnellinen elämä ja työmme on arvokasta. Arvot ovat asioita, joita pidämme yrityksessä tärkeinä ja tavoittelemisen arvoisina. Kohtaamisen lähtökohtana on ihmisarvon ja ihmisen ainutlaatuisuuden kunnioittaminen. Olemme kiinnostuneita siitä, millainen asukkaamme ja asiakkaamme on ihmisenä, millainen on hänen elämäntarinansa ja -tapansa ja mitä ovat hänelle merkitykselliset asiat. Näemme, että onnelliseen elämään kuuluvat tarkoituksellisuuden kokemuksia tuottavat hetket arjessa. Niiden merkitys ei vähene toimintakyvyn heiketessäkään. Työn arvon ja merkityksen kirkastuminen on yhteydessä työhyvinvointiin. Työn tarkoituksellisuuden kokemukset ovat ehtymätön voiman, innostuksen ja motivaation lähde.

Mainio Vireen tapa toimia ja kohdata perustuu vahvaan ammatilliseen osaamiseen ja logoterapeuttiseen lähestymistapaan perustuvaan palvelufilosofiaan. Palvelufilosofian, jolla vaikutetaan ajatteluun ja asennoitumiseen, levittämis- ja juurruttamistyö vie aikaa ja vaatii suunnitelmallista panostamista. Me olemme valmiita haasteisiin – tekoihin hyvän elämän puolesta.