Manio Vire - Inhimillisyyttä Arkeen
Suurenna tekstiä
20.9.2016/Palvelutalon ikääntyneet asukkaat testasivat digitaalista terveyspalvelua
Mainio Vireen Käpylän palvelutalossa testattiin uudenlaista digitaalista terveyspalvelua, jonka avulla hoitaja saa automaattisesti tietoa potilaan voinnista. Samalla tuli mahdolliseksi asiakkaan yhteydenpito omaiseen ja hoitajaan helpon videoyhteyden avulla.


Palvelutalo Käpylä hyvinvointisalkku
Palveluohjaaja Riitta Orenius tarkastelee tietokoneellaan asiakkaan hyvinvointitietoja Mainio Vireen Käpylän palvelutalossa. 

Käpylän ikäihmiselle suunnatussa palvelutalossa testattu Fujitsun Plus-hyvinvointipalvelu soveltuu monenlaisiin etähoidon käyttötarkoituksin: palvelutalossa tapahtuvaan terveydentilan seurantaan, asiakkaan kotihoitojakson aikaiseen hyvinvoinnin tukemiseen tai leikkaushoidon jälkeiseen seurantaan.

”Terveydentilan seuranta helpottuu, kun palvelutalon asukkaan tilaa voi seurata ajantasaisesti. Kotona hoidettavien asiakkaiden kotikäyntejä voi lisätä virtuaalisesti ja esimerkiksi sairaalassaoloaikaa lyhentää. Tavoitteemme on luoda entistä turvallisempi hoitoympäristö hoivakotiin tai asiakkaan omaan kotiin”, sanoo Fujitsun hankejohtaja Minna Inkinen.

Palvelut hyvinvointisalkussa

 

Palvelu perustuu asiakkaalle toimitettavaan hyvinvointisalkkuun. Salkun hyvinvointikello mittaa asiakkaan vointia ja toimintakykyä. Tablettitietokonetta tarvitaan, kun hoitaja ja asiakas tai vaihtoehtoisesti asiakas ja omainen pitävät yhteyttä toisiinsa.

Palvelun käyttöönotto ei vaadi erityistaitoja. Palvelutalo tilaa salkun asiakkaalleen. Fujitsu toimittaa salkun, opastaa asiakasta ja tarkistaa, että kaikki laitteet toimivat.

Hyvinvointikello asiakkaan ranteessa toimii täysin automaattisesti. Se mittaa asiakkaan aktiivisuutta, unen määrää ja laatua sekä kehon lämpöä. Mittaustiedot välittyvät reaaliaikaisesti hoitajien käyttöön.

”Mittaustiedon perusteella kello tuottaa aktiivisuuskäyrää, jossa näkyy myös unijakso. Kello oppii muutamassa päivässä asiakkaan aktiivisuuden tason ja unirytmin ja muodostaa asiakkaalle henkilökohtaisen hyvinvointi-indeksin, jonka perusteella hoidon tarvetta suunnitellaan uudestaan. Jos muutos on äkillinen, henkilökunta saa automaattihälytyksen.”

Mittaustiedon ansioista hoitosuunnitelmien tekeminen on aiempaa tarkempaa.

Ajantasaista terveystietoa palvelutalon asukkaista

 

Plus-hyvinvointipalvelua on pilotoitu kolme kuukautta Mainio Vire Oy:n Käpylän palvelutalossa.

”Seuraamme säännöllisesti palveluasunnoissa asuvien asiakkaidemme aktiivisuuskäyrää ja unta”, kertoo palveluohjaaja Riitta Orenius.

”Asukas saattaa sanoa, että on nukkunut yönsä huonosti. Nyt voimme tarkistaa, miten yö on sujunut ja pohtia yhdessä, mikä on valvottanut.”

Hyvinvointikello välittää tiedon ja näyttää, onko yö ollut rauhallinen vai katkonainen. Hoitoa pystytään ohjaamaan tämä tiedon perusteella siten, että asiakas nukkuisi paremmin.
Hyvinvointikello asiakkaan ranteessa mittaa asiakkaan aktiivisuutta, unen määrää ja laatua sekä kehon lämpöä täysin automaattisesti.

Helppo videoyhteys hoitajiin ja omaisiin

 

Hyvinvointisalkkuun kuuluva tablettitietokone mahdollistaa videokuvaan perustuvan yhteydenpidon asiakkaan ja hoitohenkilöstön, mutta myös asiakkaan ja omaisen välillä. Hoitaja voi ottaa yhteyden sovittuna aikana ja selvittää, mikä on asiakkaan vointi ja miten toipuminen on edistynyt. Vastaavasti asiakas voi tehdä hoitajakutsun, jos tulee tarvetta keskustella hoitajan kanssa kasvotusten.

Tabletissa on myös omaissoitto, jonka avulla omainen voidaan kytkeä mukaan hoitoprosessiin. Hoitaja, asiakas ja omainen voivat olla yhtä aikaa samassa videopalaverissa. Myös Mainio Vireen asiakkaiden omaiset ovat asukkaan suostumuksella saaneet mahdollisuuden kokeilla palvelua.

”Omaiset näkevät omalla mobile-näkymällään läheisensä hyvinvointitiedot. Jatkuva huoli vanhempien voinnista ja pärjäämisestä helpottuu”, kertoo Mainio Vireen kehitys- ja laatujohtaja Riitta Haapanen.

Digitaalista apua hoivatyön arkeen myös jatkossa

 

Digitaalinen hyvinvointipalvelu voi muuttaa monella tavalla asiakkaan ja palvelutalon tai kotiin vietävien hoivapalveluiden arkea.

”Palvelu helpottaa terveydentilan seurantaa. Lisäksi esimerkiksi kotihoitojakso on entistä turvallisempi, koska seuranta on säännöllistä ja yhteys omaan hoitajaan syntyy tarvittaessa nopeasti”, Fujitsun Minna Inkinen arvioi.


Videoyhteys ja tarkan mittaustiedon analysointi ovat uusia asioita, jotka muuttavat varmasti hoitokäytäntöjä.


Mainio Vireessä Plus-hyvinvointipalvelun testijakson hyödyistä tehdään vielä tarkka jälkianalyysi niin asukkaan, palvelutalon kuin omaisten näkökulmasta.


”Käpylän palvelutalon pilotti oli erittäin lupaava, kun mietitään digitaalisuuden hyötyjä hoivapalveluissa. Vastaavanlaisia kokeiluja digitaalisuuden ja laadukkaan hoivatyön yhdistämiseksi jatketaan myös vastaisuudessa, sillä Mainio Vire haluaa olla edelläkävijä myös hoivapalveluiden digitaalisten sovellusten kehittäjänä”, Mainio Vireen Riitta Haapanen sanoo.

 

Mainio Vire on Mehiläinen-konserniin kuuluva monipuolisia sosiaali- ja hoivapalveluja tarjoava yritys, joka jatkuvasti etsii ja kehittää ratkaisuja hoivapalvelujensa laadun parantamiseksi ja asukasviihtyvyyden lisäämiseksi. www.mainiovire.fiLisätietoja:

Mainio Vire Oy
Kehitys- ja laatujohtaja Riitta Haapanen, puh. 050 3850805

 

Teksti ja kuvat: Markku Rimpiläinen