Manio Vire - Inhimillisyyttä Arkeen
Suurenna tekstiä

Kuinka tulen asiakkaaksi

Mainio Vireen kodit tarjoavat asumispalveluja hoivaa tarvitseville vanhuksille, itsenäisille senioreille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä vammaisille. Ota yhteyttä, niin etsitään juuri sinun tai läheisesi tarpeisiin sopiva ratkaisu.

Lue lisää ›

Etsi mainioita

  Koteja
  Palveluita koteihin

Laatu ja palvelufilosofia

Laadukkaat hoiva- ja hoitoprosessit sekä asiakkaidemme kokeman laadun jatkuva kehittäminen ovat toiminnallemme elintärkeitä elementtejä.

Toimintajärjestelmä

Mainio Vireen toimintaa ohjaa Mainio tapa toimia -toimintajärjestelmä. Sen sisältämät yhtenäiset menettelytavat takaavat toimintamme tasalaatuisuuden ja mahdollistavat jatkuvan parantamisen kaikissa palveluyksiköissämme sekä kaikilla organisaatiotasoilla. Toimintajärjestelmä on sertifioitu ISO 9001:2008 -standardin mukaisesti. Sertifikaatin on myöntänyt Inspecta Sertifiointi Oy.      

    

Laadunvalvonta

Toimintamme perustuu lukuisiin viranomaislupiin ja määräyksiin. Lisäksi tehokas omavalvonta ylläpitää ja parantaa toimintamme tasoa, jota sekä arvioidaan että kehitetään säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Ulkoisia auditointeja tekevät toimintayksiköissämme sertifiointilaitoksen lisäksi myös useat kunnat ja kaupungit. Käytössämme olevat sähköiset poikkeama- ja palauteprosessit mahdollistavat nopean laatupoikkeamiin reagoimisen sekä niistä oppimisen.

Jatkuva parantaminen

Mittaamme säännöllisesti eri asiakasryhmiemme kuten asukkaiden, omaisten ja kunta-asiakkaiden sekä oman henkilöstön tyytyväisyyttä nettosuositteluindeksin (NPS) avulla. Tyytyväisyyskyselyiden tulokset sekä kattava laatu- ja prosessitehokkuusmittaristo toimivat tärkeinä johtamisen työkaluina toiminnan kehittämiseksi.

Vastuullisuus

Toimimme läpinäkyvästi, eettisesti ja avoimesti kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Meille on tärkeää, että yhteistyökumppanimme näkevät Mainio Vireen luotettavana, ammattitaitoisena ja haluttuna kumppanina, joka tekee asiat alusta lähtien oikein. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat henkilöstö, asiakkaat, kunta-asiakkaat, asukkaidemme omaiset, media, oppilaitokset, julkinen sektori, yhteistyökumppanit ja tavarantoimittajat sekä alaamme läheisesti liittyvät järjestöt, liitot ja yhdistykset. Noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen lakeja ja säädöksiä. Toimintaamme ohjaa sertifioitu toimintajärjestelmä, joka määrittelee selkeästi vastuut, velvollisuudet ja valtuudet.

Eettiset toimintaperiaatteemme perustuvat ainutkertaiseen ja ehdottomaan ihmisarvoon ja sen säilyttämiseen. Kunnioitamme toiminnassamme asiakkaidemme arvoja, vakaumusta, itsemääräämisoikeutta ja elämänhallintaa.