Manio Vire - Inhimillisyyttä Arkeen
Suurenna tekstiä

Etsi mainioita

  Koteja
  Palveluita koteihin

Kunnille ja yrityksille

Vastuullinen ja osaava - hyvinvointia luova kumppani

Mainio Vire on kehittänyt ja toteuttanut suomalaista hoiva- ja kuntoutustoimintaa jo lähes 20 vuoden ajan. Olemme aktiivisesti vaikuttaneet alan työnantajakäytäntöjen kehitykseen Sosiaalialan työnantajat ry:n jäsenenä sekä Hoiva-alan palveluntuottajat ry:n jäsenenä. Kiinteässä yhteistyössä satojen sosiaalialan ammattilaisten kanssa olemme kanssa luoneet ja kehittäneet päivittäisiä hoivakäytäntöjä sekä niiden vaikuttavuuden ja laadun seurantaa.

Kattava palvelutarjoomamme kuntien tukena

Palvelumme kattavat ikäihmisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä vammaisten monipuoliset asumiseen liittyvät palvelut lyhytaikaisesta hoivasta ympärivuorokautiseen pysyvään asumiseen. Tarjoamme eri asiakasryhmille myös monipuolisia kotiin vietäviä palveluja, joiden sisältö rakentuu palvelu- ja hoitosuunnitelmiin.

Uudistuneen sosiaalihuoltolain perusteella tarjottavaan kotihoitoon perehtyneet tiimimme tarjoavat kunnalle tukea perheiden arkeen liittyvään palvelujen tuottamiseen. Lisäksi olemme luoneet uusia palvelumalleja syrjäytymisuhan alaisten nuorten valmentavaan kuntouttamiseen.

Palvelutarjoomaamme liittyvissä kysymyksissä Teitä palvelee myyntimme.

Analyyseistä uusiin toimintamalleihin - ratkaisuja kuntien huomisen tarpeisiin

Kattavatkaan palveluratkaisut eivät aina sellaisenaan sovi kunnan sosiaalipalvelujen nopeasti muuttuvaan kysyntään – eivätkä etenkään niiden tulevaisuuden tarpeisiin. Siksi tarjoamme konsultatiivista panostamme, joka antaa mahdollisuuden kunnan kannalta kriittisen palvelukokonaisuuden nykytilanteen analysointiin ja sen pohjalta tehtävään eri etenemismallien vertaistettuun arviointiin. Analyysin jälkeiset päätökset ja valinnat tekee kunta sitoumuksitta itse.

Yrityspalvelumme

 

Toimitamme lukuisille hoiva-alan yrityksille palveluita, jotka täydentävät niiden omaa ydintoimintaa. Palvelumme ruokailu-, turvapuhelin ja kotihoitopalveluissa on usein asiakasyrityksellemme kokonaistaloudellisempaa ja toimintavarmempaa kuin omien vastaavien toimintojen ylläpitäminen laadukkaasti.

Teemme myös yhteistyötä palveluintegraattoriyritysten kanssa kuntapalveluiden sopimustehtävissä.