Manio Vire - Inhimillisyyttä Arkeen
Suurenna tekstiä

Omaishoitajille

Hoivapalvelumme kotiin tuotuna sekä hoivakodeissamme helpottavat omaishoitajien arkea ja tukevat samalla jaksamista.

Lyhytaikainen asuminen hoivakodissa

Lyhytaikainen asuminen hoivakodissa soveltuu hyvin omaishoitajan loman ajaksi. Voit luottaa läheisesi olevan hyvissä käsissä. Hoivakotiemme ammattitaitoinen ja välittävä henkilökunta pitää hyvän huolen omaisestasi ja huolehtii samalla myös kuntoutumisesta.

Palvelutalon johtajan kanssa voi sopia ajan, jotta voitte tulla tutustumaan kotiin jo etukäteen. Halutessanne voitte myös yöpyä omaisenne kanssa kodissa, jolloin kodin tavat ja ihmiset tulevat teille molemmille tutuiksi.

Omaishoidon vapaan palveluseteli käy useimmissa Vire Kodeissa. Enemmän tietoa lyhytaikaisen asumisen palvelupaketeista löydät täältä.

Päivätoiminta

Päivätoiminnalla tuetaan iäkkään henkilön kotona asumista. Omaishoitajille päivätoiminta tuo lepohetken päivään. Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita.

Lue lisää päivätoiminnasta täältä.

Kysy lähimmästä Vire Kodista mahdollisuutta osallistua päivätoimintaan.

Omaishoitajan vapaat ja omaishoidon tuen palveluseteli

Hoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Kunta voi harkintansa mukaan järjestää edellä mainituille sitovaa hoitotyötä tekeville omaishoitajille vapaapäiviä enemmän kuin kolme vapaapäivää kuukaudessa sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita. Kunta voi järjestää vapaapäiviä ja virkistysvapaita myös muille kuin sitovaa hoitotyötä tekeville omaishoitajille.

Omaishoidon tuen asiakkaat voivat käyttää lyhytaikaisen hoidon palveluseteliä lakisääteisten vapaiden sekä harkinnanvaraisesti muun lyhytaikaishoidon järjestämiseen asumispalveluyksikössä tai hoitolaitoksessa.

Hintaesimerkki palvelusetelistä

Esimerkiksi Helsingin kaupungin myöntämä omaishoidon tuen palvelusetelin arvo muodostuu hoidon kokonaishinnasta, josta on vähennetty asiakkaan omavastuuosuus. Tällä hetkellä omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan aikaisen hoidon asiakasmaksu on 11,30 e/hoitovuorokausi. Asiakas maksaa omavastuuosuuden palveluntuottajalle, jolloin esimerkiksi Vire Koti Käpylässä asiakkaalle jää maksettavaksi 11,30 €/hoitovuorokausi (ilman palveluseteliä 150 euroa/vrk).