Manio Vire - Inhimillisyyttä Arkeen
Suurenna tekstiä

Keneltä saan neuvontaa

Olemme koonneet alla olevaan Mainio opas etuuksista -vihkoseen tietoa tuista ja etuuksista sekä kontakteista. Autamme myös asiakkaitamme etuisuuksien kartoittamisessa ja tarvittaessa avustamme hakemuksissa.

Kela auttaa ja neuvoo hoitotuki, asumis- ja toimeentulotukeen liittyvissä tukiasioissa. Ota yhteyttä Kelan puhelinpalveluun tai paikkakuntasi toimistoon.

Eläkkeensaajan hoitotuki: http://www.kela.fi/kansanelakeindeksi
Kelan laskurit: http://www.kela.fi/laskurit
Kunnan maksuryhmät: http://www.kela.fi/kohtuulliset-asumismenot_enimmaisasumismenot

Palvelusetelistä saa lisätietoja asuinkunnan terveysasemalta, sosiaalivirastosta ja muista kunnan palveluyksiköistä.

Kotitalousvähennyksestä voi kysyä Verohallinnosta.

Kotitalousvähennys: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys/Kotitalousvahennys_hoito_ja_hoivatyosta(9220)

Verohallinnon palvelut ja palvelunumerot: http://www.vero.fi

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet päättää kunta.

Omaishoidon tuki: Kuntaliitto http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/ikaantyneet/omaishoidontuki/Sivut/default.aspx
Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry: http://www.omaishoitajat.fi/omaishoidon-tuki-0