Manio Vire - Inhimillisyyttä Arkeen
Suurenna tekstiä

Tietoa omaisille

Usein muutto omasta kodista on suuri elämänmuutos. Haluamme tehdä tästä muutoksesta mahdollisimman miellyttävän ja helpon.

Vire Kodissa asukkaamme elävät oman näköistä elämää. Huolehdimme, että he saavat yksilöllistä hoivaa, hoitoa, kuntoutusta sekä muita palveluja elämäntilanteeseensa sopien. Vire Kodissa voi asua sekä vakituisesti että lyhytaikaisesti. Logoterapeuttisen hoivafilosofian mukaisesti kohtaamme asukkaat korostaen jokaisen ainutkertaisuutta.

Ennen kuin asukas muuttaa Vire Kotiin annetaan hänelle sekä omaisille Asukkaan ja omaisen opas, joka sisältää käytännön tietoa asumisesta Vire Kodissa. Annamme mielellämme lisätietoja palveluistamme ja asiakkaaksi tulosta.

Tutustumiskäynti

Asukkaat ja omaiset ovat aina tervetulleita tutustumaan Vire Kotiin. Tarvittaessa henkilökunta käy tutustumassa asukkaaseen häneen nykyisessä hoitopaikassaan. Vaihtoehtoisesti voimme myös lähettää tietoa postitse. Ota yhteyttä Vire Kotiin ja sovi käynnistä tai muusta yhteydenottotavasta.

Muutto kotiin

Asukas voi sisustaa huoneensa omilla tutuilla huonekaluillaan ja esineillään. Kauttamme on saatavilla myös muuttoapua. Asukkaan saapuessa käymme läpi kodin tilat ja tavat sekä viikko-ohjelman, ja tutustutamme kodin muihin asukkaisiin. Sovimme myös hoidon ja hoivan sekä asumisen muista yksityiskohdista ja yhteydenpidosta omaisiin.

Omaisen vierailut

Omaiset ovat vapaasti tervetulleita vierailemaan Vire Kodissa. Erityisiä vierailuaikoja ei ole ja omainen voi myös olla yötä asukkaan huoneessa. Asukas voi myös vierailla omaisten luona.

Yhteydenpito omaisiin

Hoidon alussa sovitaan yhteisesti parhaat yhteydenpitotavat kodin, asukkaan ja omaisen välillä.

Palaute sekä osallistuminen toiminnan kehittämiseen

Asukkaat ja omaiset voivat milloin tahansa antaa palautetta sekä olla mukana vaikuttamassa, suunnittelemassa ja arvioimassa hoivaa ja kodin toimintaa.

Keräämme jatkuvasti omaisilta palautetta suullisesti, palautelomakkeen muodossa tai sähköpostitse. Järjestämme säännöllisesti omaisten illan, johon kaikkien asukkaiden omaiset ovat tervetulleita. Mahdollisuuksia osallistua kodin toiminnan ja asukkaan hoivan kehittämiseen ovat omaisraati, omaistenilta sekä vuosittain tehtävä asukas- ja omaistyytyväisyyskysely.

Etuuksien hakeminen

Omainen tai edunvalvoja huolehtii asukkaan etuuksien hakemisesta, kuten yleinen asumistuki/Kela eläkkeensaajan hoitotuki/Kela, kuljetuspalvelu/Kunnan sosiaalitoimi, toimeentulotuki/Kunnan sosiaalitoimi. Henkilökuntamme avustaa tarvittaessa etuuksien hakemisessa.

Hoitosuhteen päättyminen

Pyrimme hoitamaan asukkaitamme Vire Kodissa niin pitkään kuin mahdollista ja yritämme välttää esim. tarpeetonta sairaalaan joutumista. Hoitosuhteen päättyessä vuokrasopimus päättyy irtisanomisajan kuluttua. Huoneen tyhjentämisestä huolehtii omainen tai edunvalvoja.