Manio Vire - Inhimillisyyttä Arkeen
Suurenna tekstiä

Etsi mainioita

  Koteja
  Palveluita koteihin

Ykköskoti Kuopio

Nokia_YK_Nokia_00025 004-Mielenterveyspotilaat-Iitti-LOW-RES

Yhteisöllinen Ykköskoti Kuopio

Ykköskoti Kuopio tarjoaa monipuolisia asumispalveluja aikuisille mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta kohti itsenäisempää elämää, mutta eivät ole erikoissairaanhoidon tarpeessa.

 Ykköskoti Kuopio tarjoaa

 • vaativaa tehostettua palveluasumista
 • tehostettua palveluasumista
 • psykogeriatrista tehostettua palveluasumista
 • palveluasumista
 • tukiasumista
 • asumisen kokeilujaksoja ja lyhytaikaista palveluasumista 

Ykköskoti Kuopio on ryhmäkotimuotoinen yhteisöllisyyteen perustuva 56 asukkaan asumispalveluyksikkö. Kodin toiminta jakautuu neljään kotiin eri kerroksissa. Kodissa on oma toimintaterapeutti ja jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtaisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman pohjalta yksilöllinen viikko-ohjelma.

Päätavoitteenamme on asukkaan siirtyminen kevyemmin tuettuihin palveluihin tai itsenäiseen asumiseenKeskitymme päivittäisten elämäntaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä asukkaiden aktiivisuuden ja osallisuuden lisäämiseen. Haluamme myös kannustaa sosiaalisen kanssakäymiseen. Tuemme asiakkaita siirtymään itsenäiseen omaehtoiseen ja omatoimiseen elämiseen. Tarjoamme asiakkaille virikkeellistä ja kuntouttavaa päivätoimintaan.

Ikääntymisen tai liitännäissairauksien myötä tavoitteena voi olla myös nykyisen toimintakyvyn ylläpito ja mielekkään ja merkityksellisen elämän tukeminen. Käytössämme olevat mittarit mahdollistavat toimintakyvyn ja kuntoutumisen arvioinnin, entistä tavoitteellisempien ja konkreettisempien hoito- ja kuntoutumissuunnitelmien tekemisen sekä vaikuttavuuden seurannan.


Ota Yhteyttä »

Yhteystiedot

Juontotie 7, C-talo
70150  KUOPIO
faksi 020 581 3669

Lisätietoja ja tutustumiset

Palvelutalon johtaja 
Mikko Uuksulainen
puh. 040 356 8581 (arkisin)

Vastaava hoitaja 
Riikka Pietikäinen
puh. 050 572 0699

Ohjaajat 24h/vrk
puh. 050 566 1497
 
etunimi.sukunimi@mainiovire.fi
Ykköskoti Kuopio tarjoaa

 • vaativaa tehostettua palveluasumista
 • tehostettua palveluasumista
 • psykogeriatrista palveluasumista
 • palveluasumista
 • tukiasumista
 • asumisen kokeilujaksoja ja lyhytaikaista asumista
Ykköskoti Kuopio pähkinänkuoressa

 • 53 asukaspaikkaa
 • neljä ryhmäkotia eri kerroksissa
 • Kuopion Neulamäessä