Manio Vire - Inhimillisyyttä Arkeen
Suurenna tekstiä

Etsi mainioita

  Koteja
  Palveluita koteihin

Yhdessä kohti itsenäisempää elämää

Tarjoamme mielenterveys- ja päihdekuntoutujille monipuolisia palveluita, jotka tukevat kuntoutumista, parantavat elämänlaatua ja vähentävät erikoissairaanhoidon tarvetta. Kuntoutumisen polkuun sisältyy erilaisia palveluja ympärivuorokautisesta palveluasumisesta tuettuun itsenäiseen asumiseen ja työtoimintaan:

  • Tehostettu palveluasuminen
  • Palveluasuminen
  • Tukiasuminen
  • Kuntoutumista tukevat päivä- ja työtoiminta
  • Asumisen kokeilujaksoja ja lyhytaikaista palveluasumista
  • Kotiin annettava kuntoutus

 

Mainio Vireessä kuntoutuu

Henkilöstömme on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on ammattitaitoa ja kokemusta mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kuntoutuksesta. Meillä on mittarit toimintakyvyn ja kuntoutumisen arviointiin ja seurantaan sekä valmius vastata haasteellisten asukkaiden tarpeisiin. Meillä on myös kokemusta kaksoisdiagnoosiasukkaiden kuntoutuksesta. Laadimme yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja kunnan kanssa yksilöllisen palvelukokonaisuuden, jossa keskeistä on asiakkaan tarpeista lähtevä toiminta ja omatoimisuuden tukeminen. Kuntoutujalle mahdollistetaan mielekästä toimintaa, koulutusta ja työtä. Yhteisöissä opetellaan osallistumaan, vaikuttamaan ja ottamaan vastuuta. Tavoitteenamme on edesauttaa kuntoutuja tasavertaiseksi ja osallistuvaksi yhteiskunnan jäseneksi.

Katso esite mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta

Mielenterveys- ja päihdekuntoutuspalvelut